Про проект  

ВИБОРИ в Україні і світі  


Звіт КВУ за результатами спостереження за місцевими виборами 30 червня 2019

[English vesion below]

Звіт КВУ за результатами довготермінового та короткотер- мінового спостереження за місцевими виборами 30 червня 2019 року було розроблено ВГО «Комітет виборців України» й підготовлено в рамках проекту «Інформаційно-просвітницька кампанія щодо перших місцевих виборів у новостворених об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) та моніторинг вибо- рів», що реалізується за фінансової підтримки Уряду Великої Британії. Висловлені тут думки жодним чином не відобража- ють офіційної позиції Уряду Великої Британії.

Переглянути

CVU report on the results of long-term and short-term monitoring of local elections on June 30, 2019 was developed by NGO “Committee of Voters of Ukraine” and was prepared within the project “Informational and educational campaign on the first local elections in the newly established amalgamated territorial communities (ATC) and election monitoring”, implemented with the financial support of the United Kingdom Government. The opinions expressed herein do not necessarily reflect the official views of the United Kingdom Government.

Available here (EN) 

 
     

Аналітика

Delegation of the European Union to Ukraine Координатор проектів ОБСЄ в Україні Комiтет виборцiв України