Про проект  

ВИБОРИ в Україні і світі  


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА

За порушення виборчого законодавства передбачена як кримінальна так і адміністративна відповідальність. Щодо кримінальної відповідальності то вона  відповідно до Кримінального Кодексу настає за такі діяння:

Стаття 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача

 1. Перешкоджання  вільному  здійсненню  громадянином  свого виборчого   права   або   права   брати   участь   у  референдумі, перешкоджання  діяльності  іншого  суб'єкта   виборчого   процесу, ініціативної  групи  референдуму,  комісії  з  референдуму,  члена виборчої комісії,  члена  ініціативної  групи  референдуму,  члена комісії  з  референдуму  або офіційного спостерігача при виконанні ними  своїх  повноважень,  поєднані  з   підкупом,   обманом   або примушуванням,  а  також  ухилення члена виборчої комісії у роботі комісії без поважних причин караються штрафом від трьохсот до п'ятисот  неоподатковуваних мінімумів  доходів  громадян  або обмеженням волі на строк до двох років,  або позбавленням волі на той самий строк,  з  позбавленням права  обіймати  певні  посади  або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
 2. Ті самі  діяння,  поєднані  із  застосуванням  насильства, знищенням чи пошкодженням майна,  погрозою застосування насильства або знищення чи пошкодження майна, караються обмеженням   волі  на  строк  до  трьох  років  або позбавленням  волі  на  той  самий  строк,  з  позбавленням  права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
 3. Діяння,  передбачені  частинами  першою  або  другою  цієї статті, вчинені  за  попередньою  змовою  групою  осіб  або членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з  використанням  свого службового становища, караються обмеженням волі на строк від двох  до  п'яти  років або  позбавленням  волі  на той самий строк,  з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.
 4. Втручання   службової  особи  з  використанням  службового становища у здійснення виборчою комісією чи комісією з референдуму їх  повноважень,  установлених законом,  вчинене шляхом незаконної вимоги чи вказівки з метою вплинути на рішення виборчої комісії чи комісії з референдуму, карається штрафом від п'ятисот  до  тисячі  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років,  з позбавленням права обіймати  певні  посади  або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.

Стаття 158. Фальсифікація виборчих документів, документів   референдуму чи фальсифікація підсумків  голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців

 1. Незаконне  виготовлення  або  зберігання  чи  використання завідомо  незаконно  виготовлених  виборчих   бюлетенів,   бланків відкріпних посвідчень, бюлетенів для голосування на референдумі караються штрафом     від     двохсот     до      чотирьохсот неоподатковуваних   мінімумів   доходів  громадян  або  виправними роботами на строк до двох років,  або обмеженням волі на строк  до трьох   років,  або  позбавленням  волі  на  той  самий  строк,  з позбавленням права обіймати  певні  посади  або  займатися  певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
 2. Підробка  виборчих документів,  документів референдуму,  а так само використання завідомо  підроблених  виборчих  документів, документів референдуму, вчинені членом виборчої комісії, комісії з референдуму,   кандидатом,   його   уповноваженим   представником, уповноваженою    особою    політичної   партії   (блоку),   членом ініціативної групи референдуму, караються штрафом  від трьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до  чотирьох  років,  або позбавленням волі на той самий строк,  з позбавленням права обіймати  певні  посади  або  займатися  певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
 3. Підробка  виборчих документів,  документів референдуму,  а так само використання завідомо  підроблених  виборчих  документів, документів референдуму, вчинені членом виборчої комісії, комісії з референдуму,   кандидатом,   його   уповноваженим   представником, уповноваженою    особою    політичної   партії   (блоку),   членом ініціативної  групи  референдуму,  що   вплинуло   на   результати голосування  виборців  на  виборчій дільниці або у межах виборчого округу,  або  призвело  до  неможливості  визначити  волевиявлення виборців   на   виборчій   дільниці   чи   у  відповідних  виборах (референдумі) караються обмеженням  волі  на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий  строк,  з  позбавленням  права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
 4. Незаконна  передача   іншій   особі   виборчого   бюлетеня виборцем карається обмеженням волі на строк від одного до трьох  років або  позбавленням  волі  на той самий строк,  з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
 5. Викрадення  чи  приховування виборчого бюлетеня,  бюлетеня для голосування на референдумі,  виборчого протоколу чи  протоколу комісії  з  референдуму  або  скриньки  з бюлетенями або незаконне знищення чи псування скриньки з бюлетенями караються штрафом      від     двохсот     до     чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або  обмеженням  волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років.
 6. Викрадення чи приховування  виборчого  бюлетеня,  бюлетеня для  голосування на референдумі,  виборчого протоколу чи протоколу комісії з референдуму або  скриньки  з  бюлетенями  або  незаконне знищення  чи  псування  скриньки  з  бюлетенями,  що  вплинуло  на результати голосування виборців на виборчій дільниці або  у  межах виборчого   округу,   або   призвело   до  неможливості  визначити волевиявлення виборців  на  виборчій  дільниці  чи  у  відповідних виборах (референдумі) караються штрафом     від     чотирьохсот     до      семисот неоподатковуваних  мінімумів  доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з  позбавленням  права  обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.
 7. Підписання виборчого  протоколу  чи  протоколу  комісії  з референдуму  до  остаточного  підрахунку  голосів  чи встановлення результатів  голосування  або  включення   неврахованих   виборчих бюлетенів  чи  бюлетенів  для  голосування на референдумі до числа бюлетенів,  використаних  при  голосуванні,  або  підміна  дійсних виборчих  бюлетенів  з позначками виборців чи громадян,  які мають право брати  участь  у  референдумі,  або  незаконне  внесення  до протоколу   змін   після   його   заповнення,  або  викрадення  чи приховування  виборчого  бюлетеня,  бюлетеня  для  голосування  на референдумі,   виборчого   протоколу   чи   протоколу   комісії  з референдуму або скриньки з бюлетенями,  або незаконне знищення  чи псування  скриньки  з  бюлетенями,  що  призвело  до  неможливості визначити  волевиявлення   виборців   чи   встановити   результати референдуму,   вчинені   членом   виборчої   комісії,   комісії  з референдуму – караються штрафом  від  семисот  до  тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від  трьох до п'яти років,  або позбавленням волі на строк від трьох до шести років,  з позбавленням права обіймати певні посади  або  займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.
 8. Умисне  надання  членом  виборчої  комісії  чи  комісії  з референдуму громадянину можливості проголосувати за іншу особу  чи проголосувати  більше  ніж один раз у ході голосування або надання виборчого бюлетеня чи  бюлетеня  для  голосування  на  референдумі особі,  яка  не  включена до списку виборців (громадян,  які мають право брати участь у референдумі) на відповідній виборчій дільниці (дільниці   з   референдуму),   або  надання  виборцю  заповненого виборчого бюлетеня (бюлетеня для голосування на референдумі) - караються обмеженням  волі  на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі  на  строк  від  трьох  до  шести  років,  з позбавленням  права  обіймати  певні  посади  або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.
 9. Умисне   надання   неправдивих   відомостей   до  органу Державного реєстру виборців - карається штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 10. Дія,  передбачена частиною дев'ятою цієї статті,  вчинена службовою особою з використанням  службового  становища,  а  також розпорядження  щодо  внесення  завідомо  неправдивих відомостей до бази даних Державного реєстру виборців,  видане  службовою  особою органу Державного реєстру виборців, - караються штрафом      від     чотирьохсот     до     семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або  обмеженням  волі на  строк до п'яти років,  або позбавленням волі на строк до трьох років,  з позбавленням права обіймати певні посади  або  займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
 11. Умисне  внесення  неправдивих  відомостей  до  бази даних Державного реєстру виборців, несанкціоновані дії з інформацією, що міститься  у  базі  даних  Державного  реєстру  виборців,  чи інше несанкціоноване втручання у роботу  Державного  реєстру  виборців, вчинене   службовою   особою,   яка  має  право  доступу  до  цієї інформації,  або іншою особою шляхом несанкціонованого доступу  до бази даних Державного реєстру виборців, караються штрафом  від  шестисот  до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк  від  двох до п'яти років,  або позбавленням волі на строк до трьох років,  з позбавленням права обіймати  певні  посади  або  займатися  певною діяльністю  на  строк  від одного до трьох років та з конфіскацією програмних та технічних засобів,  за допомогою яких  було  вчинене несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи.
 12. Дії,  передбачені  частинами  дев'ятою - одинадцятою цієї статті, що вплинули на результати голосування виборців на виборчій дільниці   або   у   межах   виборчого  округу,  або  призвели  до неможливості визначити волевиявлення виборців на виборчій дільниці чи  у  відповідних виборах,  а також вчинені за попередньою змовою групою осіб, караються обмеженням волі на строк від трьох до  п'яти  років або  позбавленням  волі  на  строк  від  трьох  до шести років,  з позбавленням права обіймати  певні  посади  або  займатися  певною діяльністю  на  строк  від  двох  до трьох років та з конфіскацією програмних та технічних засобів,  за допомогою яких  було  вчинене несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи.

  Стаття 158-1. Голосування виборцем на виборах чи референдумі  більше ніж один раз

 1. Голосування  виборцем  на виборах або референдумі, у яких він  бере  участь,  більше  ніж один раз,     карається штрафом  від  ста  до  трьохсот   неоподатковуваних мінімумів  доходів  громадян  або  виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
 2. Те саме  діяння,  вчинене  за  змовою  з  членом  виборчої комісії або комісії з референдуму, карається штрафом  від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк  до  трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Стаття 158-2. Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму

 1. Незаконне знищення виборчої  документації  або  документів референдуму   поза   встановленим  законом  строком  зберігання  у державних архівних установах та  в  Центральній  виборчій  комісії України  після  проведення  виборів  або  референдуму,  а так само пошкодження виборчої документації або документів референдуму карається обмеженням волі на строк від трьох до  п'яти  років або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років.
 2. Ті самі діяння,  вчинені за попередньою змовою групою осіб або  членом  виборчої  комісії  чи  іншою   службовою   особою   з використанням влади або службового становища, -   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади  або  займатися  певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Стаття 159. Порушення таємниці голосування

 1. Умисне порушення таємниці голосування під  час  проведення виборів  або  референдуму,  що  виявилося  у  розголошенні  змісту волевиявлення  громадянина,  який  взяв  участь  у   виборах   або референдумі, карається штрафом  від  ста  до  трьохсот   неоподатковуваних мінімумів  доходів  громадян  або  виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
 2. Те  саме  діяння,  вчинене  членом  виборчої  комісії  або комісії  з  референдуму  чи іншою службовою особою з використанням свого службового становища, карається штрафом  від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк  до  трьох років,  або  позбавленням волі на той самий строк,  з позбавленням права обіймати певні посади або  займатися  певною  діяльністю  на строк від одного до трьох років.

Стаття 159-1. Порушення порядку фінансування  виборчої  кампанії кандидата, політичної партії (блоку)

 1. Надання фінансової  (матеріальної)  підтримки  у  великому розмірі  для  здійснення  виборчої кампанії кандидату,  політичній партії (блоку), з порушенням встановленого законом порядку, шляхом передачі грошових коштів або матеріальних цінностей на безоплатній основі чи за необґрунтовано  заниженими  розцінками,  виготовлення або  поширення  агітаційних  матеріалів,  не оплачених з виборчого фонду чи оплачених з виборчого фонду за необґрунтовано  заниженими розцінками, або    оплати    виготовлення   чи   поширення   таких матеріалів карається штрафом   від  ста  до  трьохсот  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними  роботами  на  строк  до двох  років,  або  обмеженням  волі  на  строк до двох років,  або позбавленням волі на той самий строк.
 2. Умисне  використання   у   великому   розмірі   фінансової (матеріальної) підтримки у здійсненні виборчої кампанії кандидата, політичної   партії   (блоку)   кандидатом,   його   уповноваженим представником,  довіреною особою кандидата чи уповноваженою особою з порушенням встановленого законом порядку карається штрафом   від  ста  до  трьохсот  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними  роботами  на  строк  до двох  років,  або  обмеженням  волі  на  строк до двох років,  або позбавленням волі на той самий строк.
 3. Дії,  передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб, караються позбавленням волі на  строк  від  п'яти  до  десяти років.

Примітка. Великим  розміром  у  цій  статті визнається розмір суми грошей,  вартість майна  чи  вигод  майнового  характеру,  що перевищує чотириста мінімальних розмірів заробітної плати.

 

Щодо адміністративної відповідальності, то відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення вона настає за такі правопорушення:

   Стаття 212-7. Порушення порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку подання відомостей про виборців до органів Державного реєстру виборців, виборчих комісій, порядку складання та подання списків виборців, списків громадян України, які мають право брати участь у референдумі, та використання таких списків

Порушення встановлених законом порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку та строків подання відомостей про виборців до органу Державного реєстру виборців, виборчої комісії, порушення порядку складання та подання списку виборців, списку громадян України, які мають право брати участь у референдумі, посадовою особою, на яку законом покладено такий обов'язок, -

тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення встановлених законом порядку та строків надання списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, відповідним виборчим комісіям, комісіям з референдуму, надання недостовірного списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, посадовою особою, на яку законом покладено такий обов'язок, -

тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення вимог закону про виготовлення нового примірника списку виборців для повторного голосування з урахуванням уточнень, внесених до списку виборців у день голосування, -

тягне за собою накладення штрафу на членів виборчої комісії від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Стаття 212-8. Порушення права громадянина на ознайомлення з відомостями Державного реєстру виборців, зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі

Порушення права громадянина на ознайомлення в установленому законом порядку з відомостями Державного реєстру виборців, зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі, а так само відмова у видачі громадянину копії мотивованого рішення про відхилення його скарги (звернення) про внесення змін до відомостей Державного реєстру виборців або запиту щодо відомостей Державного реєстру виборців, про внесення змін до списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, або порушення строків видачі копії такого рішення -

тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Стаття 212-9. Порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформації та порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів

Порушення передбаченого законом порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням друкованих, електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації або надання переваги в інформаційних телерадіопередачах чи друкованих засобах масової інформації, в продукції інформаційного агентства будь-якому кандидату, політичній партії (блоку), їх передвиборним програмам власниками, посадовими чи службовими особами, творчими працівниками засобів масової інформації, інформаційних агентств -

тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення заборони протягом визначеного законом часу у будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми відповідного кандидата, політичної партії (блоку), давати будь-яку інформацію щодо цього кандидата, цієї політичної партії (блоку) власниками, посадовими чи службовими особами, творчими працівниками засобів масової інформації, інформаційних агентств -

тягне за собою накладення штрафу від сорока до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Супроводження офіційних повідомлень у період виборчого процесу коментарями, що мають агітаційний характер, а також відео-, аудіозаписами, кінозйомками, фотоілюстраціями про дії посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування як кандидатів у депутати та на посади сільських, селищних, міських голів -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Стаття 212-10. Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму

Здійснення передвиборної агітації особою, участь якої у передвиборній агітації заборонена законом, проведення передвиборної агітації поза строками, встановленими законом чи в місцях, що заборонені законом, здійснення передвиборної агітації у формах і засобами, що суперечать Конституції або законам України, або інше порушення встановлених законом обмежень щодо ведення передвиборної агітації, крім випадків, передбачених статтями 212-9212-13 та 212-14 цього Кодексу, а так само агітація в день проведення референдуму -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Стаття 212-11. Ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної стосовно суб'єкта виборчого процесу

Ненадання відповідному суб'єкту виборчого процесу, щодо якого оприлюднено інформацію, яку він вважає недостовірною, на його вимогу (звернення) можливості у визначеному законом порядку оприлюднити відповідь щодо такої інформації -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 Стаття 212-12. Порушення права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії

Порушення встановленого законом права кандидатів, політичних партій (блоків) на використання на рівних умовах будинків (приміщень) для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації -

тягне за собою накладення штрафу від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Стаття 212-13. Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск

Виготовлення або замовлення виготовлення під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких така інформація означена неправильно чи неповно, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розповсюдження (рознесення, вивішування, роздавання) під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких така інформація означена неправильно чи неповно, а так само організація такого розповсюдження -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Стаття 212-14. Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях

Порушення встановленого законом порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях громадянином -

тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення встановленого законом порядку розміщення агітаційних матеріалів чи матеріалів політичної реклами підприємствами - розповсюджувачами реклами -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

  Стаття 212-15. Порушення порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення виборчої кампанії

Порушення порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення виборчої кампанії -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

  Стаття 212-16. Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену кількість

Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену рішенням відповідної виборчої комісії кількість -

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

  Стаття 212-17. Ненадання копії виборчого протоколу

Ненадання у випадках та порядку, встановлених законом, головою відповідної виборчої комісії або особою, яка відповідно до закону виконує його обов'язки, копії виборчого протоколу -

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

  Стаття 212-18. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму

Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму, прийнятого в межах їх повноважень, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

  Стаття 212-19. Відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих чи службових обов'язків або його безпідставне звільнення з роботи

Відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих чи службових обов'язків за основним місцем роботи на час виконання ним повноважень члена виборчої комісії -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Звільнення члена виборчої комісії з роботи або переведення його на нижчу посаду з підстав, пов'язаних із виконанням його обов'язків у виборчій комісії, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

  Стаття 212-20. Порушення порядку опублікування документів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму

Порушення встановленого законом порядку опублікування документів та іншої інформації, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму виборчою комісією чи засобом масової інформації, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

 

 

 

 

 

 
     

Аналітика

Delegation of the European Union to Ukraine Координатор проектів ОБСЄ в Україні Комiтет виборцiв України