Про проект  

ВИБОРИ в Україні і світі  


Права спостерігачів і журналістів: як повідомити про порушення виборчого законодавства

Офіційний спостерігач від партії, кандидата на пост Президента України, громадської організації має право:

- Бути присутніми на засіданнях (із дотриманням вимог закону) дільничних та окружної виборчкомів (у тому числі при підрахунку голосів та встановлення підсумків голосування у територіальному виборчому окрузі).

- Робити фото, записувати аудіо і відео, НЕ ПОРУШУЮЧИ ТАЄМНИЦІ ГОЛОСУВАННЯ.

- Бути присутніми при видачі виборчих бюлетенів членам виборчкому, у тому числі для організації голосування вдома та при проведенні такого голосування;

- реалізовувати інші права, передбачені ст. 70 ЗУ «Про вибори Президента України» для офіційних спостерігачів.

Виборці мають право:

- Звертатися з заявою чи скаргою (зразок) у виборчком або суд для усунення порушень закону.

- Отримувати копії протоколів про передачу бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення підсумків голосування у випадках, передбачених законом.

Акт про виявлення порушення виборчого законодавства (зразок) підписується спостерігачем, журналістом та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їхніх прізвищ, імен, по батькові, місця проживання й адреси житла, та подавати його до відповідної виборчої комісії чи до суду.

В які строки можна оскаржити до виборчої комісії порушення Закону про вибори?

Скарга до виборчої комісії може бути подана суб’єктом звернення зі скаргою (тим, хто скаржиться) протягом 5 днів після дня прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності суб’єктом оскарження (тим, на кого скаржаться), за винятком наведених нижче випадків.

Увага!

1) Скарга щодо порушення, яке мало місце до дня голосування, може бути подана протягом 5 днів після дня прийняття рішення суб’єктом оскарження, але не пізніше 22 години дня, що передує дню виборів..

2) Скарга щодо порушення, яке мало місце під час голосування, може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніше закінчення голосування. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, членів цих комісій, що мали місце в день голосування, під час підрахунку голосів на дільниці, може бути подана до окружної виборчої комісії в дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.

Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги виборчою комісією.

Більш детальніше з особливостями оскарження можна ознайомитись із законодавства.

 

Які вимоги до оформлення скарги щодо оскарження порушення Закону про вибори?

Скарга до виборчої комісії подається в письмовій формі.

В скарзі обов’язково потрібно вказувати:

1) назву виборчої комісії, до якої вона подається;

2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) суб’єкта звернення зі скаргою, його місце проживання (поштову адресу), а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;

3) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) суб’єкта оскарження, його місце проживання (поштову адресу), а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, якщо такі відомі;

4) суть порушеного питання;

5) виклад обставин із зазначення доказів, якими заявник скарги обґрунтовує свої вимоги;

6) чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення, ухвалення якого вимагається від виборчої комісії;

7) перелік документів і матеріалів, що додаються;

8) у разі наявності зазначення зацікавлених осіб, яких суб’єкт подання скарги вважає за потрібне залучити до розгляду скарги;

9) підпис заявника скарги (представника юридичної особи – заявника) із зазначенням дати підписання.

До скарги слід додати її копії, докази, зазначені в скарзі, та копії усіх документів, що приєднуються до неї, в кількості, яка дорівнює кількості суб’єктів оскарження та заінтересованих осіб, зазначених у скарзі. Зокрема, як докази порушення до скарги варто додати акт про виявлення порушення Закону про вибори та його копії.

Скаргу слід оформлювати та подавати у двох примірниках та наполягати, щоб на її копії відповідальна за її прийняття особа поставила дату подачі, власне прізвище і підпис. Це буде доказом подачі скарги.

/ст. 95  Закону про вибори Президента/

 

Які рішення в результаті задоволення скарги може прийняти виборча комісія?

Виборча комісія в разі задоволення скарги може прийняти рішення, яким:

1) визнати рішення суб’єкта оскарження чи окремих його положень, дії чи бездіяльність такими, що не відповідають вимогам законодавства про вибори Президента України, порушують виборчі права громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу;

2) скасувати рішення;

3) зобов’язати суб’єкта оскарження здійснити дії, передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів Президента України;

4) зобов’язати суб’єкта оскарження утриматися від вчинення певних дій;

5) поновити іншим способом порушені виборчі права громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу;

6) зобов’язати суб’єкта оскарження здійснити передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів Президента України, дії, які випливають з факту скасування рішення, визнання оскаржених дій або бездіяльності протиправними.

/ч. 1  ст. 98  Закону про вибори Президента/

 

Як оскаржуються порушення виборчого законодавства до суду?

Особливості оскарження порушень Закону про вибори в судовому порядку регулюються Кодексом адміністративного судочинства України. На практиці більшість офіційних спостерігачів не є професійними юристами. Тому в кожній конкретній ситуації, коли виникає необхідність правильного звернення до суду, допомогу їм у цьому надає юрист громадської організації.

 
     

Аналітика

Delegation of the European Union to Ukraine Координатор проектів ОБСЄ в Україні Комiтет виборцiв України